Esoteric Healing

Esoteric Healing

Esoteric Healing made pratical!

Deze twee jaar durende opleiding in Energy Healing is gebaseerd op de principes van Esoteric Healing, van gezondheid en ziekte van de Tibetaanse meester Djwhal Khul, beschreven in de boeken van Alice Bailey. De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het INEH* Het voornaamste doel van de opleiding is bewustwording, het ontwikkelen van intuïtie, het innerlijk leren afstemmen. Het leren werken met energie en deze vaardigheden te gebruiken ten behoeve van de lichamelijke en geestelijke gezondheid in de breedste zin van het woord. Dit kan de eigen gezondheid betreffen, de gezondheid van anderen, van een organisatie of van de maatschappij. De Engelse term healing, betekent letterlijk ‘helen’ en dit kan op vele manieren en op elk werkterrein plaatsvinden. Een healer ontwikkelt zich van binnen uit en door training kan men zich verder bekwamen. Iemand, die de opleiding heeft afgerond is in staat om als healer te werken en zal dit naar eigen inzicht in praktijk kunnen brengen.


 

Inhoud Opleiding

De opleiding is opgebouwd uit drie componenten:

Meditatie-training, om bewustzijn en intuïtie te ontwikkelen en te leren werken vanuit innerlijke afstemming. Esoteric Healing is een creatief proces dat een persoonlijke ontwikkeling impliceert, die dan ook centraal staat in de opleiding.

Theoretische sessies, waarin vanuit esoterisch perspectief allerlei onderwerpen aan bod komen met betrekking tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling en aspecten die een rol spelen bij ziekte en gezondheid, leven en dood.

Praktische sessies, waarin methoden en technieken worden geoefend om te leren werken met subtiele energie en de energiekanalen en centra op verschillende niveaus uit te balanceren. Opbouw van een seminardag. Een seminardag begint en eindigt met meditatie. Zowel ’s ochtends als ’s middags is er een praktische sessie met nabespreking en een theoretisch gedeelte, afgewisseld met een theepauze. Er is een lunchpauze van ongeveer een uur.

Literatuur
Gerber, R. MD. (2000), Vibrational Medicine or the 21st century, A complete guide to energy
Esoteric Healing to spiritual transformation. London: Piatkus
Bailey, A.A. (1953), Esoteric Healing. New York: Lucis Publishing Company
Hopking, A. (2006), Esoterisch Genezen. Deventer: Ankh-Hermes
<

 

Weekendopleiding

De Energy Healing Opleiding bestaat uit 7 weekend seminars per jaar, met tussenpozen van ongeveer zes weken en in de zomermaanden een interval van ongeveer 12 weken. Tussentijds wordt men aangemoedigd om in subgroepen praktisch oefenwerk te doen. Daarnaast worden er thuisopdrachten gegeven die bestaan uit meditatiebeoefening, zelfreflectie, leesopdrachten en het schrijven van korte verslagen.

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van het INEH*

Start Nieuwe Opleiding Energy Healing eind september 2023

Weekendopleiding 2023-2025
Data: 23 & 24 sept, 4 & 5 nov, 9 & 10 dec, 20 & 21 jan 2024, 2 &3 Maart, 13 & 14 april, 1 & 2 juni.
Tijd: Op zaterdag en zondag van 9.00 – 17.00 uur
Plaats: Samyama, School voor Bewustzijn & Zelfontwikkeling, Atelier, ITC, Valkeveenselaan 15A te Naarden
Docent: Geesje van der Meulen en Yvonne Teubner, beiden lid van de INEH* en NNEH*
Kosten: € 220,00 per weekend. Dit is inclusief werkboek, thee, koffie en versnapering.
Er is een eenmalig inschrijfgeld van € 80,00

Voor meer informatie: info@atoem-praktijk.nl


 

Onderwerpen in de opleiding

 • Meditatie
 • Ontwikkeling van intuïtie
 • Persoonlijkheidswerk
 • Bewustwording van en omgaan met eigen gedachten, emoties en blokkades
 • Aspecten van ziekte en gezondheid – Regels en wetten in Esoterische Genezing
 • Ethische aspecten van genezing
 • Introductie in Esoterische Psychologie
 • Constitutie van de mens in de kosmos
 • Geboorte & dood
 • Luistervaardigheden en counseling
 • Het omgaan met cliënten
 • Sensitiviteit & Diagnostiek
 • Leren werken met energie
 • Introductie in anatomie en fysiologie
 • De subtiele lichamen: structuur, functie en werkingsmechanisme
 • Praktisch werk met het uitbalanceren van de chakra’s
 • Het energieveld en de chakra’s
 • Wetenschappelijk research op het gebied van het energetische veld
*INEH: Internationaal Network Energy Healing
Dit is is een internationale organisatie, verspreid over vijf continenten en zestien landen die zich ten doel heeft gesteld gezondheid en spiritueel bewustzijn te bevorderen met behulp van kennis van esoterische genezing door middel van seminars, praktische training en counseling en zo een netwerk te creëren van beoefenaars en docenten.
*SES: School of Esoteric Synthesis
Dit is een samenwerkingsverband van Nederlandse docenten in Esoteric Healing

Vragen over Esoteric Healing?

Atoem Energetisch Centrum bevindt zich in het Gooi in Naarden op de grens van Bussum. Op 5 minuten loopsafstand van station Naarden-Bussum.

Adres

Atoem Energetisch Centrum
Lambertus Hortensiuslaan 80
1412 GX Naarden

Contact

E-mail:
info@atoem-praktijk.nl

Telefoon: 035 5338970